ระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 2559/2560
(นอกเขตชลประทาน)


ระบบปิดปรับปรุงชั่วคราว รายละเอียดจะแจ้งจังหวัดให้ทราบทางอีเมล ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้อีกครั้งในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ขออภัยในความไม่สะดวก


คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ